Hackspettarna

Lösullsisolering

10% rabatt på lösullsisolering när ni laddar ner rabattappen.
Klicka nedan för att komma vidare till appen

Lösullsisolering i Värmland

Lösullsisolering

Lösull är en effektiv och energibesparande metod för isolering av vindsbjälklag, snedtak, golv och väggar. Dess primära funktion är att hålla kvar värmen inomhus och minska kalldrag i huset. Lösullsisolering är också en snabb och enkel isoleringsmetod där det inte blir något spill jämfört med skivor. Installationen sker fuktsäkert direkt in i konstruktionen utan skrymmande mellanlagring på byggarbetsplatsen. Lösull är det bästa isoleringsmaterialet för de flesta byggnationer och renoveringar eftersom det ger en skarvfri isolering som minimerar energiläckage och tätar bra runt installationer såsom elrör och ventilationstrummor.

Lösull tillverkas av papper, trä, halm, hampa, sten eller glas och valet av material beror på kundens önskemål eller konstruktionens krav. En viktig fördel med naturfiberbaserade produkter är deras mycket bra isoleringsegenskaper och hygroskopiska egenskaper, vilket gör dem fuktsäkra och hälsosamma för användningen i generationer. Dessutom minskar användningen av organiska isoleringsmaterial mängden växthusgaser i atmosfären eftersom koldioxid lagras i isoleringsmaterialet, vilket bidrar till att minska koldioxid i atmosfären och göra byggnaden till en kolsänka.

Det är dock viktigt att isoleringsarbetet sker på rätt sätt för att säkerställa att isoleringen fungerar korrekt och ger optimala energibesparingar. Lösull installeras bäst av erfarna installatörer med stor hantverkskunskap för att säkerställa en helt skarvfri isolering med minimala energiläckage.

Vi vänder oss till er som bor i Karlstad, Kristinehamn, Trollhättan, Kungälv, Alingsås, Borås, Lerum, Jönköping, Falun, Borlänge, Örebro, Västerås och behöver hjälp med Lösullsisolering.

Behöver du hjälp med Lösullsisolering?
Kontakta oss idag!

För er som behöver Lösullsisolering i Karlstad, Kristinehamn, Trollhättan, Kungälv, Alingsås, Borås, Lerum, Jönköping, Falun, Borlänge, Örebro, Västerås.

Material förklaring

Cellulosa

Cellulosaisolering är ett material som tillverkas av ocirkulerade dagstidningar genom mekanisk och pneumatisk fragmentering. Tillverkningen sker i en torr och kall process med låg energiåtgång. Cellulosan är hygroskopisk, vilket gör att den fungerar bra tillsammans med material som trä, gips och lera. Trä som är en grundråvara för Cellulosa är också en förnyelsebar material. Produkten har också mycket goda egenskaper när det gäller luftflödesmotstånd, vilket innebär att materialet påverkas minimalt vid anblåsning. Cellulosan är också brandprovad och uppfyller höga säkerhetskrav.

Cellulosan packas i polyetensäckar och kan återvinnas som värmeisolering. Förpackningen kan också återvinnas till ny plast. Produkterna kan deponeras utan speciella restriktioner. Cellulosaisolering baseras på tidningspapper, vilket innebär att det är ett mycket miljövänligt byggmaterial som har utmärkta naturliga fördelar. Trä som grundråvara för byggmaterial är också en förnyelsebar råvara som har högt brandmotstånd och är CO2 neutralt.

Faktum är att trä lagrar mer CO2 än vad som går åt vid tillverkning och installation av cellulosaisolering, vilket gör den klimatpositiv. Cellulosan smälter inte vid höga temperaturer utan förkolnar på samma sätt som massivt trä. Cellulosan är ett utmärkt val för både nybyggnation och tilläggsisolering i vindsbjälklag, snedtak, väggar och golv.

Träfiber

Träfiber är ett material som tillverkas av trä och som kan återanvändas, återvinnas eller återföras till skogen. Materialet har en utmärkt förmåga att lagra värme vilket bidrar till ett jämnare inomhusklimat året runt. Träfiber har också minimal konvektion vilket ytterligare förbättrar isoleringseffekten. Materialet irriterar inte huden eller orsakar utslag, och det är också säkert att transportera prefabrikationselement. Träfiberisolering minskar risken för kondens i isoleringen och kan hantera fukt lika bra när det är torrt som när det är fuktigt.

Träfiberisolering är en naturlig och återvinningsbar isoleringslösning som är säker för både installatörer och de som bor i byggnaden. Träfiberisolering kan användas för att isolera tak, väggar och golv i alla typer av byggnader, och bidrar till att uppnå högre boendekomfort med behaglig inomhusklimat och minskad energiförbrukning. Isoleringen minskar också risken för kondens och har utmärkta ljuddämpande egenskaper.

Trä är också en förnybar råvara som lagrar kol, och träfiberisolering fortsätter att lagra kol under hela sin livstid. Dessutom har träfiberisolering hygroskopiska egenskaper, vilket betyder att den kan absorbera och avge fukt beroende på luftfuktigheten i omgivningen.

HALM

Halmisolering är ett naturligt och miljövänligt isoleringsmaterial som är tillverkat av 100% vetehalm. Materialet är obehandlat och fritt från tillsatser. Halm uppfyller redan alla strukturella kriterier som krävs för isolering, så ingenting behöver tillsättas.

Halmisolering ger ett naturligt värmeskydd som effektivt dämpar temperaturtoppar. Den höga installationstätheten på cirka 100 kg per m3 ger en hög värmelagringskapacitet och ger därmed bästa sommarvärmeskydd. Halmisolering ger också nästan dubbelt så bra ljudisolering jämfört med andra isoleringsmaterial.

Halmisolering är också diffusionsöppet och bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat i byggnaden på grund av dess höga specifika yta. Halm skyddar sig själv mot mögelsporer i naturen och detta skydd ärver det torra halmmaterialet.

Halm brinner mycket illa, men på grund av det höga innehållet av naturliga silikater skyddar halmen sig själv från självförbränning. Därför är halmisolering ett säkert alternativ för isolering. Det används också ofta till bjälklag och mellanväggar på grund av dess höga densitet och goda ljudisoleringsegenskaper.

Glas- och Stenull

Stenull och glasull är båda material som används som isolering i byggnader. Stenullen består av riven sten, som är ett helt oorganiskt material, som smälts vid 1600°C. Fibrer dras sedan ut med hjälp av roterande hjul från den smälta massan. Stenullen absorberar inte fukt
och ger inte upphov till bildning av mögel eller mikrobiell påväxt.
Materialet har goda värme- och ljudabsorptionsegenskaper och ger också ett utmärkt brandskydd.

Glasullen görs av returglas eller sand. Råmaterialet smälts vid cirka 1400°C och den smälta massan leds till roterande spinnare. Där slungas glaset ut ur små hål. Glasullen är obrännbar och rötbeständig. Den uppmuntrar inte heller skadedjur eller tillväxt av svamp, mögel eller bakterier. Glasull är idealisk för användning i ventilationskanaler och skorstensstockar. Den skyddar också brännbara delar vid brand.

Sammanfattningsvis är både stenull och glasull utmärkta material för isolering i byggnader, eftersom de båda har goda värme- och ljudabsorptionsegenskaper, är brandsäkra och inte uppmuntrar tillväxt av mögel eller bakterier.

teknik förklaringar

VIND:

Att isolera vinden med lösull är en mycket effektiv metod för att få ett varmare hus samtidigt som man sparar energi och pengar. Genom att spruta upp lösull på vindsbjälklaget kan man isolera effektivt och enkelt, och investeringen betalar sig redan efter några år.

En av fördelarna med att isolera vinden med lösull är att det är en relativt billigt och enkelt åtgärd. Dessutom är det en av de snabbast sätten att få avkastning på sin energiinvestering för en relativt liten insats och kostnad. Lösull fördelas i ett jämnt lager över bjälklaget och isolerar även i svåråtkomliga hörn.

En annan fördel med att isolera vinden med lösull är att det minskar risken för förhöjd fuktighet i kalla vindsutrymmen. Den organiska isoleringen har hygroskopiska egenskaper som kan ta upp den ökade fuktigheten istället för att den hamnar i trämaterialet på vinden, vilket minskar risken för mögelpåväxt.

Metoden med att installera lösull är effektiv och ger en helt skarvlös isolering vid tilläggsisolering av vind. Tjockleken kan väljas helt fritt och man är inte beroende av fasta centrumavstånd på takstolarna. Detta gör det enkelt att isolera vindsbjälklaget och få bästa slutresultat. Lösull ger även en bra anslutning runt stödben, elrör, ventilationstrummor med mera.

Eftersom varm luft stiger uppåt är tilläggsisolering av vindsbjälklaget den första energisparande åtgärden som bör göras i ett äldre hus. Ofta är investeringen återbetald inom bara några få år.

Sammanfattningsvis är isolering av vindsbjälklaget med lösull en kostnadseffektiv, skarvlös isoleringsmetod med god isoleringsförmåga. Det är en enkel och tidseffektiv åtgärd som ger många fördelar, såsom valfri tjocklek, oberoende av takstolsavstånd och inget spill. Det är definitivt en av de mest lönsamma investeringarna en fastighetsägare kan göra för att spara energi och pengar.

SNEDTAK:

Lösullsisolering är idag det vanligaste valet för snedtak, oavsett om det gäller nyproduktion eller inredning av en befintlig vind. Lösullen ger en tät anslutning runt stödben, takstolar och elrör, vilket förhindrar glipor i isoleringen. När man inreder en vind för att göra om till boyta eller för att skapa extra förvaringsutrymme, är det vanligt att man isolerar ut mot yttertaket. Lösullens goda utfyllnadsförmåga gör att man kan få ett slutresultat helt utan skarvar och glipor, även om regelavstånden varierar i äldre hus.

Man kan också använda lösullsisolering för att isolera med de stödbensväggar som ofta finns i samband med en inredning av ett vindsutrymme. Lösullsisolering i snedtak har flera fördelar. Det är både arbetsbesparande och kostnadseffektivt eftersom hanteringen av isoleringsmaterialet minimeras och det inte blir något spill att ta hand om eller transportera bort.

En annan fördel med lösullsisolering är att den kan användas i snedtak med varierade takstolsavstånd och oavsett önskad eller behov av tjocklek på isolering. Lösullsisolering kan också användas i snedtak som går ända upp i nock eller i snedtak som avslutas med ett inspektionsutrymme ovanför hanbjälklaget.

VÄGG:

Lösullsisolering är en mycket effektiv metod för både nybyggnation och befintliga väggar. Genom att spruta in isoleringen mellan reglarna och fylla hela utrymmet i konstruktionen eliminerar man risken för läckage i skarvar, mot reglar, fönster och dörrar. Det är även en tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod.

Många fastigheter har trånga, vinklade och djupa utrymmen som innehåller rörledningar, expansionskärl, ventilationskanaler eller andra tekniska installationer. I dessa fall kan isoleringen vara bristfällig eller ha stort värmeläckage genom otäta skarvar eller fickor i isoleringen. Lösullsisolering är en effektiv lösning på detta problem. Genom att spruta in lösull i vinklar och vrår, täcka ledningar och tätning runt svåråtkomliga installationer kan man säkerställa en god isolering i hela konstruktionen.

GOLV:

På golv är isolering med lösull ett av de bästa alternativen.  Snabbt, effektivt, ekonomiskt och miljövänligt. Det funka lika bra för både nybyggda golvbjälklag, mellanbjälklag  och vid alle typer av renoveringar. När befintliga golv skall isoleras handlar det oftast om att byta ut  gammal isolering, som spån, slagg, sand och annat, mot modern, effektiv  och miljövänlig isolering. Därefter sprutar man in  isoleringsmaterialet i varje skrymsle i konstruktionen för att få  bästa möjliga isolering. Naturligtvis finns möjligheten att förbättra isoleringen genom att  fördjupa golvbjälklaget för att skapa utrymme för ett tjockare lager  isoleringsmaterial.

TROSSKANT:

En vanlig orsak till kalla och dragiga golv i äldre hus är att kall utomhusluft sugs in i ett tomrum som bildats när sågspånet i golvbjälklaget sjunkit ihop över tiden. För att lösa detta problem på ett enkelt och effektivt sätt används vanligtvis en teknik som kallas för trosskantsisolering. Istället för att bryta upp hela golvet kan man genom små ingrepp i golvet spruta in lösull i golvbjälklaget längs ytterväggarna. Denna isolering fyller ut tomrummet och hindrar därmed kalluft från att dra in och kyla ner golvytan.

För att genomföra en trosskantsisolering behöver man säkerställa att trossbotten är tät så att isoleringsmaterialet inte riskerar att läcka ner på marken. Man borrar små hål i golvet längs ytterväggarna och sprutar sedan in den finfibriga lösullen. Denna fyller ut det tomrum som finns mellan golvet och den gamla isoleringen och hindrar därmed kall luft från att dra in och kyla ner golvytan.

Genom att använda trosskantsisolering kan man på ett enkelt sätt få bort problemet med kalla och dragiga golv i äldre hus och på så sätt öka inomhuskomforten. En normalstor villa kan göras klar på en arbetsdag och den enda förberedelsen som krävs är att dra in möblerna en bit för att tillgängliggöra ytterväggarna.

Lösullsisolering i Karlstad, Kristinehamn, Trollhättan, Kungälv, Alingsås, Borås, Lerum, Jönköping, Falun, Borlänge, Örebro, Västerås.

HACKSPETTARNA

Energiöverföring i form av värme strävar automatiskt efter att utjämna värmeskillnader.
Om det är varmt inne i ett hus och kallt utanför strävar energin efter att utjämna denna skillnad.
Isoleringens uppgift är helt enkelt att göra det svårt för värmen att ta sig över till den kalla sidan.
Genom att spara varje kilowattimme bidrar vi till både vår egen hälsa och naturens hälsa.
Den lägre energiförbrukningen som isoleringen medför ger en ren miljövinst, eftersom produktion av energi för uppvärmning rubbar balansen i ekosystemet och bidrar till växthuseffekten.
Så ju fler kilowattimmar vi kan spara, desto bättre både för miljön och plånboken.
Energieffektiva hus är en nyckel i klimatomställningen och isolering är en viktig pusselbit på vägen mot ett hållbart samhälle.
 
Vi tar även hand om kringarbeten såsom luftspaltsskivor, landgångar och sarger kring vindsluckor.

ROT-avdraget kan utnyttjas för denna tjänst.

kontakta oss för hjälp med Lösullsisolering. Vi jobbar i Karlstad, Kristinehamn, Trollhättan, Kungälv, Alingsås, Borås, Lerum, Jönköping, Falun, Borlänge, Örebro, Västerås.